Pravidla a řády RtW

Hrajeme podle pravidel a řádů Českého tenisového svazu.

Všechny turnaje jsou hrány podle platných pravidel a řádů (PaŘ) českého tenisového svaz (Čts). Jsou vypisovány pro stejný počet startujících v kategorii chlapců a dívek v jedné věkové kategorii. V případě, že není k datu a času konce prezentace naplněn počet startujících, pro který byla soutěž vypsána, potom se soutěž opačného pohlaví rozšiřuje o stejný počet hráčů.

Hodnocení Race toWimbledon.

Hráči vedle hodnocení podle Klasifikačního řádu (KŘ) Čts mohou získat ohodnocení v rámci Race to Wimbledon (RtW). Pokud hráč v rámci jedné akce odehraje dvouhru i čtyřhru, pak je ohodnocen podle úspěšnosti v singlu těmito zisky:

 • Body(Lobody) do hodnocení Tour
 • Virtuální žetony v rámci konta

Hodnocení Tour

Hráči získávají body(Lobody) do žebříčku jednotlivých Tour podle věkových kategorií a pohlaví. Celkem je soutěž RtW rozdělena do 8 Tour. Pouze ve věkových kategoriích Baby tenis a Mini tenis soutěží Chlapci a dívky společně.

 • B 18 tour je hodnocení dorostenců
 • G 18 tour je hodnocení dorostenek
 • B 14 tour je hodnocení starších žáků
 • G 14 tour je hodnocení starších žákyň
 • B 12 tour je hodnocení mladších žáků
 • G 12 tour je hodnocení mladších žákyň
 • Baby tour je hodnocení hráčů a hráček do 9 let
 • Mini tour je hodnocení hráčů a hráček do 7 let

Jednotlivé toury mohou nést název sponzora celé série. Seznam jednotlivých turnajů v rámci tour jsou uvedeny kapitole Tours.

Lobodové zisky do hodnocení tour.

-Hráč získá bodLobody do hodnocení toury stejně jako v kat.2 KŘ Čts s tím rozdílem, že hráč získává Lobody i v případě porážky v prvním zápase.

-V rámci Baby tour a Mini tour je hráč hodnocen opět podle postupu v závěrečném play off. Hráči, kteří do play off nepostoupili a přitom odehráli všechna utkání ve skupině, jsou hodnoceni takto:

 • 1. nepostupové místo 3 Lobody
 • 2. nepostupové místo 2 Lobody
 • 3. nepostupové místo 1 Lobod

V Baby tour a Mini tour se soutěže deblů nevypisují, proto se hráčů této kategorie netýká pravidlo hraní čtyřher.

Žetony Race to Wimbledon.

-Hráč za každý dohraný ( i prohraný) zápas v singlu získává 1 virtuální žeton na konto té věkové kategorie, ve které zápas odehrál. Tento žeton získává pořadové číslo, podle kterého bude vylosován výherce v rámci závěrečného ceremoniálu. Jednotlivá konta jsou rozdělena podle věkových kategorií a jsou společná pro dívky i chlapce. Z tohoto důvodu jsou soutěže vypisovány pro stejný počet chlapců i dívek, aby nedocházelo k znevýhodnění jedné z částí věkové kategorie. Vítězové turnaje čtyřher získávají každý po jednou žetonu.

-V kategoriích Baby tenis a Mini tenis hráč, který odehraje všechny zápasy ve skupině získává 1 žeton. Stav jednotlivých kont bude pravidelně po skončení každé akce aktualizován a zveřejněn na stánkách RtW.

Seznam a název jednotlivých kont:

 • U 18 konto
 • U 14 konto
 • U 12 konto
 • U 9 konto
 • U 7 konto

Přihlášky do čtyřhry

Deblové páry se hlásí do soutěže čtyřher klasickým způsobem přes pořadatele v průběhu akce. Hráči, kteří jsou nespárovaní, se do času konce přihlášek napíší samostatně. Tito hráči se v čase konce přihlášek dostaví do ředitelství turnaje, aby bylo možné se domluvit na sestavení párů. Pokud k domluvě nedojde, potom budou jednotlivé páry vytvořeny losem. Lichý hráč, kterému nebude vylosován spoluhráč nemá povinnost nastoupit k deblům a z toho důvodu mu nehrozí ztráta zisků z akce.

-Dojde-li k situaci, že hráč po sestavení párů losem odmítne nastoupit k dalšímu průběhu soutěže deblů, nebo hráč úmyslně bojkotuje sportovní duch zápolení v průběhu zápasu v deblu, potom takový hráč ztrácí nárok na zisk bodů a žetonů z právě probíhajícího turnaje, a také z dalších 2 turnajů jakékoliv věkové kategorie do kterých se přihlásil a byl přijat. Jeden z těchto turnajů musí být turnaj hráčovy věkové kategorie dle data hráčova narození.

-Spoluhráč takto postiženého hráče není na svých ziscích omezen ani krácen.

-Vzhledem ke skutečnosti, že hráč má právo být přijat do soutěže dle Soutěžního řádu Čts (SŘ), potom platí pravidlo, že body a žetony za takto penalizovaného hráče získává poražený soupeř v singlu. Spoluhráč tohoto hráče ve čtyřhře nezískává žetony v případě vítězství v celém turnaji deblů. Žetony jsou připsány na konto hráčů poraženého páru.

Skreče

-V případě, že hráč nedokončí utkání z důvodu skreče v singlu či deblu během jedné akce, potom mu nejsou připočítány zisky v následujících turnajích, které začínají během následných 10 dnů od skončení dotčené akce na které došlo ke skreči.

-V případě skreče pro nesportovní chování se navíc hráči nezapočítávají veškeré zisky z dotčené akce a lhůta penalizace se prodlužuje na 17 dní. Zisky takto potrestaného hráče přecházejí na poražené soupeře včetně deblů.

-Ve věkových kategoriích, kde jsou hrána v první fázi skupinová utkání, platí , že hráč, který neodehraje všechna utkání ve skupině, nemůže získat Lobody a žetony v dalším průběhu turnaje.